top of page

איך נוכל להעביר את הסיפור המשפחתי שלנו לדורות הבאים?

כולנו באיזשהוא מקווים שאנשים ישאלו אותנו שאלות, יתענינו. היינו רוצים להיות ממש כנים לגבי מי אנחנו באמת, ואיך נעשנו מי שאנחנו. היינו רוצים לשתף, לספר את הסיפור שלנו הלאה.

 

כמו הסיפור שלנו, גם הסיפורים של שאר בני המשפחה חשובים. השאלה איך מוצאים את הזמן לספר אותם, איך ניגשים לפרוייקט שכזה ואיפה בעצם מתחילים?

דרך אחת לעשות זאת, היא על ידי ראיון אישי.

 

מארק פכטר נותן הרצאה מקסימה באתר TED על "אומנות הראיון". פכטר טובע את המושג "דיוקן-עצמי חי". לפי הרעיון של פכטר, הראיון הוא כמו ציור של דיוקן. המראיין הוא למעשה מעין "מברשת" אשר מציירת דיוקן של אדם.

 

פכטר מנסה לגלות משהו על האנשים אותם הוא מראיין. הוא מנסה להבין איך מגלים את מה שאנחנו מחפשים, מה אנחנו מנסים לגלות, מתי אנשים יספרו לנו את מה שרצינו וגם למה הם לא יספרו.

 

אז הדבר הראשון החשוב עליו מדבר פכטר הוא האמפתיה. לאחר מכן, פכטר מציע לחפש את האני האישי. כולנו מכירים את ה"אני הציבורי" של האדם, כלומר מה שניראה כלפי חוץ. אבל מה שמעניין באמת זה ה"אני האישי".

 

אבל איך גורמים למישהו להיפתח ולספר.

 

אפילו אם אתם לא מראיינים, פשוט היו כנים עם חבריכם. ובמיוחד עם החברים המבוגרים יותר במשפחתיכם.

רעיונות לשאלות בראיון:

 

מתי נולדת?
איפה נולדת?

האם יש משהו יוצא דופן הלידה שלך?
כמה אחים ואחיות היו לך? מתי הם נולדו?
היכן נולדו הוריך?

 

מהן הזיכרונות המוקדמים שלך?
לאן הלכת לבית הספר?
מי היו חלק החברים הכי טובים שלך? מה עשית איתם?
מה הם כמה דברים שעשיתם בתיכון?
מהן הזיכרונות שלך מהתיכון?

 

איך מה שמתרחש בעולם השפיע עליך והחיים של המשפחה שלך?
(למשל, אם הייתה פה מלחמה במהלך הזמן הזה)

 

האם עבדת בזמן שהיית בתיכון? מה היה כמה מקומות העבודה שלך?
האם למדת אחרי התיכון? איפה? מה למדת?

 

איך פגשת בן הזוג שלך?
מתי התחתנת? איפה? איך היתה החתונה?

איפה גרת כשאתה ראשון נשוי?
מה היה המצב הכלכלי שלך כשהתחתנת ראשון?
לאיזה סוג של מוסיקת ההקשבה?

 

מה הם הדברים החשובים ביותר שאתה מרגיש שעשית בחיים שלך?
מה הם הדברים מהם אתה הכי גאה?
מה הם דברים שאתה רוצה היה יכול להיות שונה?

 

מי לדעתך השפיע עליך ביותר כשהיית התבגרות?

האם יש לך גיבור או מורה רוחני?
איזה היבט של האישיות שלך לדעתך עוזר לך ביותר בחיים?
איזה היבט של האישיות שלך מפריע לך בחיים?
מהו הדבר המרגש ביותר שאתה יכול לזכור?
איזה סוג של השפעה יש לך על העולם? על אנשים אחרים?

 

אילו המצאות מודרניות אתה מרגיש שהגבירו את איכות החיים כשהיית צעיר?
אילו המצאות מודרניות אתה מרגיש שקילקלו את איכות החיים?

איזו עצה אתה יכול לתת לצעירים היום?
מה הערכים האישיים שמובילים אותך לאורך החיים.

bottom of page